Công việc của tôi rất bận rộn nên không có thời gian đi học trung tâm. Từ khi dùng app này để học tiếng Nhật tại nhà, tôi thấy rất hiệu quả và tự tin có thể thi đỗ N5 trong kỳ thi JLPT sắp tới.

Trịnh Hương Lê - Kế toán

I was recently quoted as saying, I don’t care if Instagram has more users than…

I was recently quoted as saying, I don't care if Instagram has more users than…